دفتر چهارم حافظ­ پژوهی

دفتر چهارم حافظ­ پژوهی شامل مقالات و سخنرانی­ های یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۷۹ است که به همت جلیل­ سازگارنژاد گردآوری و با مقدمه­ ای از ایشان آغاز شده ­است. این مجموعه از سوی مرکزحافظ ­شناسی منتشر شده ­است. بخش نخست، سخنرانی استاندار فارس و بخش دوم، آثار حافظ­ پژوهانی چون بهروز ثروتیان، سلیم نیساری، محمود درگاهی و … …

ادامه نوشته »

دفتر پنجم حافظ­ پژوهی

دفتر پنجم حافظ­ پژوهی متن مقالات و سخنرانی­ های یادروز حافظ را در مهر ماه ۱۳۸۰ دربردارد. این مجموعه، به کوشش جلیل سازگارنژاد از سوی مرکز مرکزحافظ ­شناسی منتشر شده ­است. بخش نخست دفتر، شامل سخنرانی­های استاندار فارس، معاون اول رییس ­جمهور و صادق خرازی در آیین گشایش یادروز حافظ است. بخش دوم به متن سخنرانی­ها و مقالات حافظ ­پژوهانی …

ادامه نوشته »

دفتر ششم حافظ ­پژوهی

  دفتر ششم حافظ ­پژوهی دربرگیرندi متن مقالات و سخنرانی­های یادروز حافظ در مهرماه ۱۳۸۱ است. این مجموعه به کوشش جلیل سازگارنژاد گردآوری و از سوی مرکز حافظ­ شناسی منتشر شده است. دفتر با سخنرانیِ مدیر مرکز حافظ­ شناسی آغاز شده و در ادامه، مقالات حافظ ­پژوهانی چون دکتر نصرالله امامی، دکتر بهروز ثروتیان، دکتر اصغر دادبه، دکتر محمدیوسف نیری …

ادامه نوشته »