معرفی مرکز حافظ شناسی

مرکز حافظشناسی، نهادی فرهنگی و علمی ست که به منظور تقویت و گسترش فعالیتهای مربوط به حافظ و توسعة پژوهشهای تخصصی در پیوند با زندگی، اندیشه و شعر حافظ، در سال ۱۳۷۵ ه.ش در شیراز تاسیس شد و با استقرار در محل حافظیه آغاز به کار کرد. در این مرکز، با نظر به اهداف و برنامه های پژوهشی، مجموعه ای ارزشمند از اسناد، نسخه های چاپی دیوان، ترجمه ها و شروح معتبر شعر حافظ، کتابهای تحقیقی، مقاله ها، سخنرانیها، گزارشها و نرم افزارهای رایانه ای فراهم آمده است. ارزیابی طرحهای علمی، برگزاری نشستهای تخصصی، حمایت از مطالعات حافظپژوهی و چاپ و انتشار دستاوردهای تحقیقی از اهم اهداف این مرکز است.

 

دریافت بروشور معرفی مرکز حافظ شناسی