دفاتر حافظ پژوهی

دفتر هفدهم حافظ پژوهی

مرکز حافظ‌ شناسی شیراز با همکاری بنیاد فارس‌شناسی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس،هفدهمین دفتر حافظ‌ پژوهی را در سال ۱۳۹۳به چاپ رسانید.این مجموعه که به‌کوشش الهام خواست خدایی گردآوری شده، شامل سه بخش سخنرانی‌ها، مقاله‌ها و نشست نقد کتاب در مهرماه ۱۳۹۲ است.در بخش نخست دفتر هفدهم، چکیدة سخنرانی­ های نمایندة ولی فقیه در استان فارس، وزیر …

ادامه نوشته »

دفتر هجدهم حافظ پژوهی

مرکز حافظ­ شناسی با همکاری بنیاد فارس‌شناسی و قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس، هجدهمین دفتر حافظ­ پژوهی را در سال ۱۳۹۴ منتشر کرد.این مجموعه به‌کوشش سعیده رضازاده گردآوری شد و انتشارات ارم آن را به چاپ رسانید. دفتر هجدهم با پیشگفتاری از دبیر علمی همایش و مقدمة مدیر بنیاد فارس‌شناسی آغاز می­شود.بخش نخست این مجموعه شامل چکیده ­ای …

ادامه نوشته »

دفتر نوزدهم حافظ‌ پژوهی

دفتر نوزدهم حافظ‌پژوهی شامل متن مقالات و سخنرانی‌های یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۹۴ است. این مجموعه به‌ کوشش سعیده رضازاده و با همکاریِ قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی و ادبی فارس از سوی انتشارات رخشید به چاپ رسیده است. دفتر حاضر با پیشگفتار دبیر علمی همایش و پیام دکتر منصور رستگارفسایی به این همایش آغاز شده است. بخش نخست مجموعه …

ادامه نوشته »

دفتر بیستم حافظ ­پژوهی

دفتر بیستم حافظ ­پژوهی دربردارنده ی متن مقالات و سخنرانی­ های یادروز حافظ در مهرماه سال ۱۳۹۵ است. این مجموعه به کوشش امیر مهرابی و با همکاریِ مرکز حافظ ­شناسی و قطب علمیِ پژوهش ­های فرهنگی و ادبیِ فارس از سوی نشر رخشید منتشر شده است. بخش نخستِ دفتر حاضر به سخنرانی­ های استاندار فارس و معاون رئیس جمهور در …

ادامه نوشته »